Dr inż. Henryk Karcz – Prezes Zarządu

HenrykKarcz

Ekspert ds. substancji palnych

Absolwent oraz wieloletni wykładowca Politechniki Wrocławskiej, w której kartach zapisał się m.in. jako współtwórca „Zakładu Spalania i Detonacji”. Wybitny naukowiec, który w swym dorobku posiada niezliczoną ilość publikacji poświęconych głównie fizykochemicznym oraz kinetycznymwłasnościom substancji palnych, jak również ich praktycznym wykorzystaniem w procesach technologicznych. Ponadto jest twórcą lub współtwórcą ponad 80 patentów, co bez wątpienia plasuje go w ścisłej czołówce prominentnych badaczy naszego kraju, na dowód czego Prezes Rady Ministrów wyróżnił Dr Inż. Henryka Karcza w 2002 r. nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowo techniczne.

Obecnie Prezes Zarządu West Real Estate S.A.

 


Elisabeth Margarete Pedzik
Absolwentka Uniwersytetu w Bochum na kierunku ekonomia.

Elisabeth_Pedzik2Od 1996 uczestniczyła czynnie w projektach realizowanych przez Truebuch Colonia Spółka biegłych rewidentów i doradców podatkowych - w okresie do 2003 r. jako asystentka biegłego rewidenta i kierownik projektu zaś od 2003 jako niezależny biegły rewident. Pani Elisabeth Margarete Pedzik prowadziła projekty realizowane głównie w branżach B2C i B2B min. w następujących sektorach: retail, budownictwo przemysłowe. W 2003 r. - Wirtschaftspruefer ( biegły rewident)·- zdała egzamin Steuerberater Pruefueng ( Państwowy Ministerstwo Finansów Nadrenii i Westfalii ). Od 2009 roku związana z West Real Estate jako główny akcjonariusz Spółki.

Obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu i realizacją planów inwestycyjnych Spółki.

 


Małgorzata Tul - Partner West Real Estate S.A.

Posiada licencję Ministerstwa Finansów nr 13082/99, co pozwoliło na założenie w roku 1993 własnego Biura Rachunkowego, które funkcjonuje prężnie do chwili obecnej. Założycielka (rok 2006) i Prezes spółki  Hydron   Sp. z o.o. - zajmującej się budową infrastruktury wodnej. Pełni również funkcję Wiceprezesa  HMC - Hanseatic Management Consult - Sp. z o.o. - zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, zgodnie z międzynarodowymi normami ( ISO)  jak również sprzedażą programów do elektronicznego zarządzania.


Współpracuje  z  Gazetę Prawną , Dziennikiem i Super-Expressem jako konsultant księgowy w  przygotowaniach danych finansowych do artykułów w kontekście zmian ustaw. Jej liczne wypowiedzi eksperckie są szanowane i wysoko cenione w sektorze rachunkowości i finansów. 


Andrzej Konieczny - Partner West Real Estate S.A. 

Absolwent oraz wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 1988r. adiunkt w Zakładzie Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej. Autor szeregu publikacji naukowych poświęconych metodologii projektowania przestrzeni i obiektów publicznych, usługowych, mieszkalnych i przemysłowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodzony przez J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Od 1991r. właściciel Architektonicznej Pracowni Projektowej AKCENT, realizującej projekty budownictwa usługowego, mieszkaniowego i przemysłowego. W ponad 20-to letniej działalności Pracowni AKCENT autor kilkudziesięciu zrealizowanych projektów obejmujących osiedla mieszkaniowe, centra i galerie handlowe, centra logistyczne oraz kompleksy przemysłowe. Za działalność twórczą nagradzany w konkursach krajowych i zagranicznych. W roku 2010 nagrodzony przez Prezydenta Wrocławia za najlepszą realizację architektoniczną w kategorii Budownictwo Przemysłowe.


Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011